De Stichting stelt middelen beschikbaar voor kennisontwikkeling, onderzoek en stages. De middelen zijn in de vorm van beurzen aan personen, die studeren aan een Hogeschool of universiteit in de regio Twente (Saxion Hogeschool of de Universiteit Twente) en woonachtig zijn in Twente of een binding hebben met de nieuw op te richten instelling in Twente.

Studenten en jongeren met de capaciteiten om te studeren, in het bijzonder in de regio Twente, ondersteunen met beurzen bij studies en onderzoek naar cybersecurity en technologie.

 


Een studiebeurs aanvragen?

Naast persoonlijke informatie moet bij beursaanvragen ook informatie over de studieresultaten, de financiële situatie van de aanvrager en een verklaring van de betreffende studiedecaan worden overgelegd. Bekijk de selectiecriteria.

Selectieprocedure

De Studiebeursaanvragen worden beoordeeld door een Selectiecommissie, die bestaat uit twee tot drie medewerkers van Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente. Deze Selectiecommissie maakt een voorselectie van de aanvragen. Eén van de bestuursleden van de Stichting zal bij deze selectie aanwezig zijn. Na deze voorselectie zal de Stichting tezamen met een lid uit beide commissies, definitief bepalen wie een beurs krijgt toegewezen.

De hoogte van de beurs bedraagt voor het academische jaar 2018-2019 maximaal € € 2.500 per jaar voor vier jaar met een maximum van 10.000 euro De beurs wordt per studiejaar toegekend. De beurs kan worden besteed aan collegegeld, boeken of andere materialen op basis van overlegde documenten. Bij gelijkblijvende resultaten wordt de beurs in beginsel gehandhaafd tot het eind van de studie, dit ter beoordeling van de Selectiecommissie. De Studiebeurs kan worden aangevraagd via deze website vanaf 2 april tot en met 30 mei. Het besluit over de toekenning van een Studiebeurs wordt vóór 1 juli genomen.