Het uitgangspunt van de stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink is te komen tot interdisciplinaire samenwerking tussen kennisinstellingen (mbo-hbo-universitair), bedrijven en publieke organisaties waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze organisaties elkaar door samenwerking stimuleren om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe combinaties van technologie en praktische bedrijfsmatige toepassingen. Op deze wijze krijgen studenten, docenten /onderzoekers en (startende) ondernemers vroegtijdig te maken met echte business cases en nieuwe uitdagingen waarmee bedrijven en publieke organisaties worden geconfronteerd.

Gesteund door de stichting wordt deze nieuwe instelling zo voor studenten, docenten/onderzoekers en ondernemers een dynamische ‘werkplaats’, een levendig onderzoekscentrum. In dit onderzoekscentrum kan toegepast onderzoek plaatsvinden, evenals praktijkgerichte experimenten met de focus op onderling verbonden digitale technologieën en de daarvoor noodzakelijke algoritmes en software op nieuwe terreinen zoals, cybersecurity, blockchaintechnologie, (big) data, machine learning. En dit alles in het kader van een algemeen nut beogende instelling.

 

Doel van de stichting

  • Het stimuleren van bedrijven om samen met de stichting in Twente toegepaste research uit te voeren, waarbij het de bedoeling is dat het resultaat van die research ten behoeve van het algemeen nut wordt aangewend.
  • Ondersteuning bij het opzetten van een kenniscentrum op het gebied van technologie en cybersecurity
  • Het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe technologieën, zoals o.a. het (industrieel) Internet of Things, blockchain, cybersecurity en andere ontwikkelingen die direct of indirect het algemene belang dienen

 

Het bestuur

De bestuursleden en hun functie:

  • Gerard Sanderink – voorzitter en uitvoerend bestuurder
  • Aike Schoots – secretaris
  • Rian van Rijbroek – bestuurslid

Beleidsplan

Stuur een mail naar Info@stichtingtcgs.nl als je het beleidsplan 2020 wilt ontvangen.