Hoe blijven we uit handen van hackers?

Bij de presentatie van Unhacked, het tweede boek van cyberexpert Rian van Rijbroek

Wat kunnen we doen om hackers en andere kwaadwillenden online een stap voor te blijven? Op 16 januari verzamelt zich in het Amstelhotel een select gezelschap voor de presentatie van Unhacked, het alarmerende nieuwe pamflet van cyberexpert en auteur Rian van Rijbroek waarin zij overtuigend laat zien dat deze uiterst relevante vraag vandaag de dag prangender is dan ooit.

Om te zorgen voor een open sfeer die uitnodigt tot open discussie over het delicate onderwerp cybersecurity is de presentatie een besloten bijeenkomst, in aanwezigheid van leden van de Amstelclub en genodigden uit bedrijfsleven en overheid. Lia van den Berg heet de aanwezigen namens de Amstelclub welkom en introduceert Rian van Rijbroek en het boek dat zij schreef heeft over urgente thema cyberveiligheid.

Naast van Rijbroek geven diverse captains of industry hun kijk op onze toenemende afhankelijkheid van IT en het belang van veiligheid. Volgens Aike Schoots (Strukton) brengt de zich exponentieel ontwikkelende informatisering – denk aan het Internet of Things, big data en data analytics, artificial Intelligence, deeplearning en robotica – ons veel welvaart, maar moeten we waken voor misbruik van technologieën dat de samenleving mogelijk destabiliseert. Ook Gerard Sanderink geeft aan dat digitale dreiging een reëel gevaar vormt en dat actie geboden is.

Met haar boek Unhacked hoopt Van Rijbroek bij te dragen aan meer bewustzijn rond cyberveiligheid, in lijn met de missie van ANBI Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink, die zich inzet voor het stimuleren van onderzoek, kennisopbouw en de ontwikkeling van producten- en diensten op het gebied van cybersecurity.

In Unhacked beschrijft zij dat cyberwapens in handen van hackers een duister digitaal schaakspel van aanval en verdediging zijn, met als inzet niet minder dan ons dagelijks bestaan. De boodschap die Rian van Rijbroek bij de presentatie van haar tweede boek verkondigt, is dan ook ondubbelzinnig: cybercrime is niet tastbaar, maar gebeurt wel en wij moeten ons daar beter tegen beveiligen!

Ook aan het woord komt een van de experts die betrokken zijn bij de totstandkoming van het boek, Ben van Lier, die zijn vertoog laat voorafgaan door vragen uit de zaal. Er worden vragen gesteld over de digitale veiligheid in de ziekenhuiswereld, over de Nederlandse overheidsdiensten zoals defensie-, politie- en inlichtingendiensten. Ook de zorg om de privacy van burgers komt voorbij. Het onderstreept nog maar eens hoezeer het thema cybersecurity – omgeven door zoveel vraagtekens – leeft bij de aanwezigen uit overheid en bedrijfsleven.

Van Lier schetst een beeld van de ontwikkeling van in netwerken verbonden systemen, een ontwikkeling die veel sneller gaat dan we denken. Behalve voor ruimte aan nieuwe mogelijkheden zorgt deze toenemende onderlinge verbondenheid van deze systemen ook voor onvermoede dreigingen. Het adequaat afschermen van vitale informatiesystemen verdient daarom de hoogste prioriteit, daarover zijn alle sprekers het vanavond eens.

Bewustwording creëren rondom onze digitale kwetsbaarheid en de noodzaak van een cyberveilige samenleving is een van de doelen van Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink. Vanzelfsprekend krijgen alle aanwezigen daarom een exemplaar van Unhacked mee naar huis.

boekpresentatie Unhacked