Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

R&D bundelen

De ontwikkeling van een kenniscentrum waar de versnipperde data en R&D-kennis van Nederland in Twente zoveel mogelijk wordt gebundeld. Bij die bundeling wordt ernaar gestreefd waarde te creëren uit data en de R&D-kennis op verschillende terreinen in de waardeketen zodanig bij elkaar te brengen dat er gezamenlijk onderzoek wordt gedaan, dat er software wordt ontwikkeld en geproduceerd en dat er eindproducten worden ontwikkeld.

Samenwerken met bedrijven

Het kenniscentrum met een duidelijk gezicht en profiel gaat nauw samenwerken met bedrijven uit de regio waardoor deze bedrijven in staat worden gesteld zelf software en eindproducten te ontwikkelen en te produceren om in de markt te zetten. Deze bedrijven worden ook in staat gesteld zichzelf verder te ontwikkelen en door te groeien. Hierdoor wordt in Twente een ecosysteem ontwikkeld dat met elkaar meer software en eindproducten ontwikkeld en produceert.

Data-analyse

Een landelijk kenniscentrum waarin kennis wordt gedeeld en data worden geanalyseerd om patronen, trends en verbanden te onthullen. De rich data worden gebruikt voor het landelijke delen van kennis, onderzoek, onderwijsprogramma’s, nieuwe verdienmodellen en om software en nieuwe producten te ontwikkelen en te produceren.

Onderwijs ontwikkelen

Het verstrekken en schrijven van studieboeken en toegepast wetenschappelijke publicatiesopzetten en ontwikkelen van onderwijs- en onderzoeksprogramma’s op het gebied van technology en cybersecurity met een brugfunctie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Over het onderwerp cybersecurity schreef Rian van Rijbroek van Stichting TCGS het boek Unhacked.

Landelijk kennis- en informatiecentrum

Een landelijk kennis- en informatiecentrum voor nieuwe technologieën en cybersecurity.

Balans tussen onderzoek en verkoop van software

Een balans aanbrengen tussen theorie en praktijk en een betere afstemming realiseren van onderzoek, ontwikkeling, productie en de verkoop van software en eindproducten.