Over de stichting

Onze missie: een brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Activiteiten

Kenniscentrum, R&D: wat doet Stichting TCGS?

Over Gerard Sanderink

De ondernemer uit Twente die zich inzet voor nieuwe Technologieën en Cybersecurity.

Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink stelt zich ten doel om interdisciplinair onderzoek en onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren gericht op de toepassing van onderling verbonden digitale technologie in de samenleving. In de stichting wordt kennisontwikkeling en overdracht waar mogelijk gebundeld met R&D-activiteiten en de ontwikkeling van bruikbare innovaties voor bedrijven en publieke organisaties.

De stichting richt zich op het financieren van onderzoek, het realiseren van stageplaatsen, samenwerking met onderzoekers en bedrijven, en het verstrekken van beurzen aan talentvolle techniekstudenten.

De stichting is onderdeel van een uitgebreider stappenplan, waarbij ook de overheid (op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau), universiteit, hogeschool en andere stakeholders betrokken zijn. Dit moet bijdragen aan betere onderlinge samenwerking en versnelling van innovaties. Het onderzoek naar nieuwe technologieën, het delen en analyseren van data, het ontwikkelen en produceren van software en nieuwe producten zullen ervoor zorgen dat Nederland zijn digitale slagkracht op orde krijgt.